Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

De Heilige Mis

20-09-2013 11:09

De Mis begint de avond ervoor met het avondwierookgebed, in de ochtend word het ochtendwierookgebed, het 3e en het 6e uur uit het gebedenboek(de Agbeya) gebeden. Daarna begint de Heilige mis, de bel wordt geluid en de celebrant kiest het Lam uit het oneven aantal broden en controleert de zuiverheid van de wijn die hem wordt aangeboden door een diaken. Daarna zegt de celebrant de absolutie en de voorbeden gevolgd door de schriftlezingen. De grote voorbeden, hierin wordt o.a. gebeden om de vrede van de kerk, onze patriarch, bisschoppen en de bijeenkomsten. Dan volgt de geloofsbelijdenis, het verzoeningsgebed en wordt God aanbeden. Hierna vind de heiliging plaats gevolgd door de kleine voorbeden waarin we God vragen ons waardig te maken en naar ons en de monniken in de kloosters om te zien en de aarde vruchtbaarheid te geven. Dan is de gedachtenis der heiligen, direct gevolgd door het gebed voor de overledenen. De celebrant getuigd van het waarlijke Lichaam en Bloed van de Here Jezus dat aanwezig is op het altaar, wat weer bevestigd wordt door de aanwezige gelovigen. Dan wordt het gebed van de breking gebeden, gevolgd door het Onze Vader en nogmaals een belijdenis van het Waarlijk aanwezige Lichaam en Bloed van onze Verlosser. Dan wordt psalm 150 gezongen en deelt de celebrant de communie uit aan de gelovigen, die gebiecht hebben en sinds de nacht gevast hebben tot dit moment. De celebrant verkondigt nogmaals luid dat het Lichaam en Bloed van de Here Jezus Christus waarlijk in ons midden aanwezig is en deelt de communie uit, eerst aan de diakenen, dan aan de mannen en vervolgens aan de vrouwen. Na de communie, die volledig wordt genuttigd, zend de celebrant de Engel van het altaar terug naar de hemel met onze lofzangen en gebeden. De celebrant zegent de gelovigen aan het einde van de mis door hen te besprenkelen met water. De celebrant spreekt de zegen uit en laat de gelovigen gaan.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer