Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

Kerstgaven

24-12-2013 21:57

Kerstgaven (deel 1)

Zonder twijfel is de geboorte van Christus de verjaardag der mensheid. Zonder de Vleeswording van de Here Jezus voor onze redding, zou de mensheid nog steeds vernederd zijn, overgeleverd aan de dood. Door Zijn glorieuze Vleeswording, opende Christus de enige weg naar zelfrealisatie, vreugde en glorie voor de mensheid.

Hoe werd de geboorte van Christus de verjaardag van de mensheid?

De schande der zonde

De mensheid viel en liet zich verleiden door satan. Door zijn zelfgerichtheid, kende de mens de pijn van berouw en leefde hij onder de schande van de zonde.

v  Is er een schande die groter is dan gescheiden te worden van God?

v  Is er een schande die groter is dan verbannen worden uit de Hof van Eden?

v  Is er een schande die groter is dan wanorde in menselijke eigenschappen?

In plaats van geleid te worden door de Geest die in hen was, werden mensen geleid door satan, hun vijand, en werden ze gemotiveerd door een opstandig instinct.

Toen kwam de druk van de lust. In plaats van leven in een pure geestelijke liefde, vielen Adam en Eva onder de overheersing van sensualiteit. In plaats van gevuld te worden met genereuze, zelfopofferende, pure, goddelijke liefde, verscheen er egoïsme om Abel de rechtvaardige te vermoorden. In plaats van het leggen van een heilige fundering onder het huwelijk, hielden de zonen van God van de dochters van de wereld.

De mensheid raakte verstrikt in corruptie. Adam en Eva kwamen op het land. Dus, keken hun ogen neer op de aarde waar ze lichamelijk van gemaakt waren, en niet omhoog naar de hemel waard de goddelijke adem bestaat, deze adem die een levende ziel maakte uit stof.

Natuur rebelleerde!

Dieren rebelleerde!

De priester over de hele schepping…..

Verloor zijn heerschappij over alles…

Zodat een klein virus hem kan doden!

Wat een schande!

Het is de vrucht van de zonde!

 

Hoop op verlossing

 God dank. Hij stopte niet toen wij stopten. Hij verhief Adam en Eva uit de put van schaamte en wanhoop, en gaf hen de hoop op verlossing, en gaf hun een beeld van de Verlosser. Uit de vrouw zou een man voortkomen die de kop van de Slang zou vermorzelen. Maar de verlossing van de mens zou voor deze Almachtige afstammeling van de vrouw niet makkelijk zijn. Hij zou door Zijn goddelijkheid in staat zijn om de kop van de Slang te vermorzelen, maar de Slang zou zijn hiel vermorzelen; in Zijn mensheid, Hij zou pijn ondergaan en worden gekruisigd. Deze profetie betekent dat de Redder een uniek mens is; Hij neemt Zijn mens-zijn van Eva, terwijl Zijn goddelijkheid oneindig is. De twee naturen(menselijk en goddelijk) zouden worden verenigd in een natuur, en maakt zo de “unieke natuur”, de enige van Zijn natuur.

 

De mensheid wachtte vele eeuwen op zijn Redder, de Messias. Ze leefde in de last van de zonde, maar in sterk geloof. Ze huilde met Job: er is geen bemiddelaar tussen ons die zijn hand op ons beiden kan leggen”. Ze kreunde met Jesaja: “Hij zag dat er niemand was, en hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad”….Och dat Gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaaldet”(Jes. 59:16,64:1)

 

Toen kwam Christus

Hij kwam met gaven voor de mensheid:

Licht

Verlossing

Glorie

 

Licht

Hij scheen op ons terwijl wij in de duisternis zaten. Door Zijn licht leerden we het licht kennen. Hij is het licht van de wereld met Zijn unieke voorbeeld, heilige onderwijs en levengevende leiding. Mensen leerden de weg van het licht kennen en werden licht. Het verstand van de mens werd verlicht, net als zijn hart, doordat hij voortdurend leeft met de Goede Verlosser en Geliefde Onderwijzer. De Heer liet ons een levend voorbeeld en een Bijbel na: het voorbeeld om te volgen en de Bijbel om uit te leren en om door de woorden erin verlicht te worden.

 

Verlossing

Hij is “de Verlosser van de Wereld”uit het Nieuwe Testament. De Farao gaf Jozef dezelfde titel, omdat hij de mensen van de dood door lichamelijke honger redde, die veroorzaakt werd door de hongersnood. Op dezelfde manier redde Christus ons van de dood door spirituele honger. Hij is “de tweede Adam”: door de eerste Adam stierven we, terwijl we door de Tweede Adam leven en gered zijn. Onze redding was niet gemakkelijk, want het kostte Hem Zijn kostbare bloed en Zijn gehavende lichaam.

 

Glorie

Hij is de bron van glorie. Hij schenkt glorie aan Zijn kinderen. Hij is de hoogste der hemelen, toch kwam hij naar de aarde. Hij nam de mensen op naar het hemelse Jeruzalem om te delen in de goddelijke natuur en de eeuwige onsterfelijkheid te erven, die nooit vergaat of verdwijnt.

 

Kom mee naar de Kerstgaven,

Overdenk ze

En bezit ze!

+©+©+

 

 

 

 

Oorspronkelijke titel: Christmas Gifts van Z.E. Bisschop Moussa

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer