Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

12 Baramoeda

15-05-2017 14:10

De twaalfde dag van de gezegende maand Baramoeda.

1. Het heengaan van de heilige vader Alexander, patriarch van Jeruzalem.

2. Herdenking van de heilige Antonius, bisschop van Temwah.

Op deze dag van het jaar 250 A.D. ging de heilige vader Alexander, patriarch van Jeruzalem, heen. Deze heilige was bisschop van Cappadocië geweest. Alexander kwam naar Jeruzalem, om er te bidden, en de zegen te ontvangen door het bezoeken van de heilige monumenten, en daarna weer naar zijn zetel terug te keren.

In Jeruzalem leefde een heilige bisschop, genaamd Narcissus. Narcissus was al oud, was al ouder dan 110, en had herhaaldelijk de wens uitgesproken, zijn bisschopsambt neer te leggen. Zijn parochie echter wilde hem niet uit zijn ambt ontslaan. Toen nu deze Alexander zijn zaken had afgehandeld, en naar Cappadocië terug wilde keren, liet God in Jeruzalem een goddelijke stem horen, die tot het volk sprak: Ga naar de stadspoort, en houd de eerste, die door de poort wil gaan tegen, en benoem hem tot jullie Bisschop. Zij gingen naar de poort, troffen deze heilige vader Alexander, en hielden hem tegen. Alexander verweerde zich en sprak: Ik ben bisschop van Cappadocië en kan mijn kudde, waarover Christus mij heeft aangesteld, niet verlaten en een andere gaan hoeden. Toen informeerden zij hem over de stem, die ze gehoord hadden, en dat het Gods wens en wil was.

Alexander schreef brieven aan de inwoners van zijn land, legde hen uit wat er gebeurd was, verontschuldigde zich bij hen, vroeg hen om vergeving en gaf hen de vrijheid een andere bisschop te benoemen. Daarna bleef Alexander nog meer dan vijf jaar met Narcissus samen, toen stierf Narcissus.

Alexander nam de kudde over en hoedde die op geestelijke en apostolische wijze.

Toen liet de ongelovige Maximianus hem gevangennemen, liet hem alle mogelijke folteringen ondergaan en gooide hem in de gevangenis. Maar God bespoedigde de ondergang van de keizer en vader Alexander werd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat was toen Gordianus aan de macht kwam en de vervolging van de christenen enigszins afnam.

Toen Gordianus stierf, volgde Philipus hem op. Philipus geloofde aan God en liet de belijders die nog over waren, vrij en eerde hen.

Vader Alexander beleefde vervolgens een rustige en vreedzame tijd, tot Decius in opstand kwam tegen Philipus, hem doodde en de regering op zich nam, en vader Alexander en een groot aantal anderen arresteerde en allerlei straffen liet ondergaan. Hij had het vooral gemunt op Alexander, die hij met staven, voorzien van riffelkoppen liet geselen, tot zijn ribben gebroken waren. Daarna gaf Decius bevel hem aan de voeten naar de gevangenis te slepen en hem in de kerker te gooien. Maar Alexander hield niet op getuigenis af te leggen van Christus, tot hij zijn ziel overgaf aan de Heer, en het Koninkrijk Gods deelachtig werd, dat gereed gemaakt is voor de heiligen.

Moge zijn gebed met ons zijn. Amen!

Op deze dag herdenken wij ook de heilige Antonius, bisschop van Temwah.

Moge ook zijn gebed met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen!

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer