Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

11 Baramoeda

15-05-2017 14:11

De elfde dag van de gezegende maand Baramoeda

1. Het heengaan van St. Theodora.

2. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Gaza.

Op deze dag ging de heilige reine moeder Theodora heen. Deze heilige vrouw was de enige dochter van rijke christelijke ouders uit Alexandrië. Haar ouders zorgden voor dure kleding en vele gouden en zilveren accessoires, omdat ze haar ten huwelijk wilden geven. Deze heilige weigerde dat omdat ze er in haar hart naar verlangde om God te aanbidden en te strijden omwille van Zijn naam. Ze verkocht alles wat haar ouders voor haar hadden gekocht en gaf het aan de armen. Daarna bouwde ze een kerk ten westen van de stad Alexandrië. Toen ging ze naar de heilige vader Athanasius, de Apostolische (4e  eeuw). Hij schoor haar haar af en maakte van haar een non in een van de kloosters buiten de stad Alexandrië. Ze wijdde zich aan het ascetische leven, streed de geestelijke strijd en werd waardig bevonden om goddelijke visioenen te zien, om onderscheid te maken tussen engelen en duivels en ze kende de gedachten van mensen. Paus Athanasius bezocht haar regelmatig en instrueerde haar met zijn lessen. Toen hij verbannen was, stuurde hij haar veel brieven vol met waardevolle preken.

Ze was standvastig in haar strijd tot aan het einde van haar leven. Ze was een tijdgenoot van vijf patriarchen: Alexandros, Athanasius, Petrus, Timotheus en Theophilus. Ze deed veel betekenisvolle uitspraken. Sommige door de genade die in haar was en sommige door wat ze geleerd had van deze vaders. Eens werd er aan haar gevraagd: “Als een man tegen iemand slechte woorden spreekt, moet die hem dan het zwijgen opleggen, of vermanen, of zijn oren sluiten en niet naar hem luisteren?” Ze antwoordde: “Als een man een tafel voor je neer zet met goed en slecht eten, kun je niet tegen hem zeggen; “haal dit of dat weg want dat is schadelijk voor mij”, maar je eet wat goed voor je is en laat de rest liggen. Dus er zou niets tegen iemand gezegd moeten worden over zijn slechte woorden. Het is genoeg dat de luisteraar het gehoorde niet in zich opneemt.” Er werd ook aan haar gevraagd: “Hoe kan de mens zijn vijand, Satan, overwinnen?” Ze antwoordde: “Met vasten, gebed en nederigheid.”

Toen ze haar strijd gestreden had, ging ze heen in vrede. Ze was toen 100 jaar oud.

Moge haar gebeden met ons zijn. Amen.  

Ook op deze dag herdenken wij het heengaan van anba Johannes, bisschop van Gaza.

Moge zijn voorspraak met ons zijn en de eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer