Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

10 Baramoeda

15-05-2017 14:12

De tiende dag van de gezegende maand Baramoeda

1. Het heengaan van anba Isaac, de discipel van anba Apollo.

2. Het heengaan van paus Gabriël II, 70e paus van Alexandrië, beter bekend als Ibn Tureek.

Op deze dag ging de heilige vader anba Isaac, de discipel van de grote vader anba Apollo, heen. Deze heilige man nam al op jonge leeftijd afstand van de wereld. Hij werd een monnik in de wildernis van Shehiet (Scetis), en vijfentwintig jaar een discipel van anba Apollo. Hij vocht een zware strijd die zijn lichamelijke zwakte overwon en zijn wil disciplineerde. Hij had de eigenschap van stilte, vooral tijdens de gebeden en de liturgieën. Hij stond tijdens de liturgie meestal met zijn handen in elkaar en zijn hoofd gebogen tot het einde van het gebed, waarna hij naar zijn cel terugkeerde en niemand sprak voor de rest van de dag. Toen ze hem vroegen: “Waarom praat u niet met mensen die u tijdens de gebeden of de liturgie willen aanspreken?”, antwoordde hij: “Er is tijd voor praten en er is tijd voor bidden.” Toen zijn tijd nabij was, kwamen enkele monniken naar hem toe om zijn zegen te ontvangen en ze vroegen hem: “Waarom vluchtte u voor mensen?”. Hij antwoordde: “Ik vluchtte niet voor hun, ik vluchtte voor Satan. Als een man een verlichte lamp in de wind houdt, dan dooft deze. Zo is het ook met ons. Als onze harten en gedachten door de gebeden en de liturgie licht geven en we vervolgens met elkaar praten, worden onze harten en gedachten donker.”  Nadat deze heilige vader zijn goede spirituele strijd had volmaakt, ging hij heen in vrede.

Moge zijn gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Ook op deze dag van het jaar 861 A.M. (5 april 1145 A.D.) is de grote en heilige vader paus Gabriël II, 70e paus van de zetel van St. Marcus, beter bekend als Ibn Tureek, heengegaan. Deze paus was een van de edelen van Cairo. Hij was een schrijver en een uitmuntende student met een onberispelijk gedrag. Hij heeft vele Arabische en Koptische boeken met zijn hand overgeschreven. Hij onthield de inhoud en begreep de interpretaties.  De ouderen en de geestelijken kozen hem voor de Pauselijke Zetel en zijn inwijding was op de 9e dag van Amshir 847 A.M. (3 februari 1131 A.D.)

Toen hij zijn eerste liturgie in het klooster van St. Makarius bad, zoals gewoon was bij de vorige patriarchen, bad hij deze zin aan het eind van de liturgie: “Ik geloof en beleid tot de laatste ademtocht dat dit het levengevende Lichaam is van Uw Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus, heeft aangenomen uit ons aller Vrouwe en Koningin de zuivere Moeder Gods, de heilige Maria.” En hieraan voegde hij deze zin toe: “Hij heeft het één gemaakt met Zijn Goddelijkheid.” De monniken weigerden deze zin te gebruiken, omdat het begrepen zou worden alsof er vermenging was tussen Zijn Goddelijkheid en Zijn Menselijkheid, en ze vroegen hem om deze zin niet te gebruiken. Hij weigerde zeggende: “Dit standpunt werd toegevoegd door een decreet van de synode van de bisschoppen. “Na een lange discussie besloten ze deze zin toe te voegen: “Zonder vermenging, zonder verwarring en zonder verandering”, uit angst om in de ketterij van Eutyches te vallen. Hij was het met hun eens.

Tijdens zijn pausschap wijdde hij 53 bisschoppen en vele priesters. Hij legde wetten en uitspraken over erfenis en vele andere zaken uit. Hij nam nooit geld aan van anderen en hij kwam ook niet aan de opbrengsten van de kerken of aan de geschenken voor de armen. Toen de gouverneur van die tijd hem naar geld vroeg, hebben de edelen en de mensen het bedrag verzameld en namens hem het aan de gouverneur in goud gegeven. Hij verbleef veertien jaar, twee maanden en twee dagen op de zetel en ging toen heen in vrede.

Moge zijn gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer