Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

8 Baramoeda

15-05-2017 14:14

De achtste dag van de gezegende maand Baramoeda.

1. Het martelaarschap van de Heilige Maagden: Agape, Irene en Shionia.

2. Het martelaarschap van de honderdvijftig gelovigen, door de koning van Perzië.

Op deze dag van het jaar 20 A.M. (304 A.D.) stierven de drie heilige maagden Agape, Irene en Shionia de marteldood. Ze kwamen uit Thessaloniki en aanbaden Christus net zoals hun ouders. Ze kozen voor het leven van kuisheid en besloten zich te wijden aan het ascetische leven. De heilige maagden waren onophoudelijk aan het bidden en het vasten. Ze bezochten de kloosters vaak en namen samen met de andere maagden deel aan hun gebeden en hun ascese. Toen Maximianus, de ongelovige, regeerde, rond het einde van de derde eeuw, herstelde hij de aanbidding van de idolen en de vervolging van de christenen. De heilige maagden waren bang, vluchtten naar de berg en verborgen zich in een grot om zich daar te wijden aan aanbidding en ascese.

Elke week bezocht een oude vrouw deze heiligen. Ze bracht voedsel en alles wat zij nodig hadden mee. In ruil voor deze spullen kreeg ze handwerk van de heiligen. De oude vrouw verkocht deze spullen en gaf de rest van de opbrengst als aalmoezen aan de armen. Op een dag merkte een kwaadwillige man de regelmatige bezoeken van de oude vrouw aan de berg op. Deze man volgde haar naar de berg, waardoor hij de grot, waar de vrouw naar binnen ging, zag. Hij dacht dat de vrouw kostbaarheden verstopte binnen in deze grot. Nadat ze wegging, ging hij de grot binnen en zag hoe de maagden krachtig God aan het aanbidden waren. Hij bond ze vast, sleepte ze weg van de grot en bracht hun naar de gouverneur van Thessaloniki. Die ondervroeg hen over hun geloof, ze bekenden dat ze christenen waren en degene die gekruisigd was aanbaden. De gouverneur werd woedend, martelde hen en liet hen in het vuur gooien. Ze gaven hun geest over en ontvingen de kronen van het martelaarschap.

Moge hun gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer.  Amen!

Ook op deze dag is de herdenking van het martelaarschap van de honderdvijftig gelovigen die tegelijk door de koning van Perzië werden gedood. Deze koning, Christiaan genoemd, viel christelijke steden, die in de buurt waren van de grenzen van zijn land, aan met zijn leger, en verbande veel van de inwoners van deze steden. Toen de christenen weigerden de zon en de sterren te aanbidden, gaf deze kwade koning het bevel hun hoofden af te snijden. Ze ontvingen toen de kronen van het martelaarschap. 

Moge hun gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen!

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer