Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

6 Baramoeda

15-05-2017 14:16

De zesde dag van de gezegende maand Baramoeda

1. De herdenking van de verschijning van de Heer voor Thomas de apostel na Zijn Opstanding.

2. Het heengaan van St. Maria van Egypte.

Op deze dag is de herdenking van de verschijning van de Heer Jezus, aan Wie is de heerlijkheid, voor Thomas de apostel op de achtste dag van de heerlijke opstanding zoals de Bijbel zegt: "En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas was met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en stond in hun midden en zei: "Vrede zij met u!" Toen zei Hij tot Thomas: “strek je vinger, en kijk naar Mijn handen, en strek uw hand, en leg deze in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig." En Thomas antwoordde en zei tot Hem: "Mijn Heer en mijn God!" Jezus zei tegen hem: “Thomas, omdat je mij gezien hebt geloof je.” (Johannes 20:26-29).

Toen St. Thomas zijn hand in de zij van de Heer zette, was zijn hand op het punt om te worden verbrand door het vuur van de Goddelijkheid. Toen hij de Goddelijkheid van de Heer belijdde, werd zijn hand genezen van de pijn van het branden.

Moge de gebeden van deze apostel met ons zijn. Amen.

Ook op deze dag van het jaar 137 A.M. (421 A.D.) ging de kluizenaar St. Maria van Egypte heen. Ze werd uit christelijke ouders geboren in de stad Alexandrië omstreeks het jaar 61 A.M. (345 A.D.). Toen ze twaalf jaar oud was, werd ze verleid door de satan, de vijand van het menselijk ras. Hij bracht haar op een dwaalspoor en maakte haar tot zijn vangnet, waarmee hij ontelbare zielen ving.

Ze bleef zeventien jaar in dit zondige gedrag tot de genade van God haar leven raakte. Ze ontmoette mensen die naar Jeruzalem gingen en ze ging met hen mee. Omdat ze niets had om voor de reis te betalen, gaf ze zichzelf in ruil aan de eigenaars van het schip, totdat zij in Jeruzalem kwamen. Aldaar ging ze door met hetzelfde. Ze wilde door de deur van de kerk van de Verrijzenis gaan, maar ze voelde een verborgen kracht van achteren aan haar trekken, welke haar de toegang tot de kerk verhinderde. Steeds als ze de kerk probeerde te betreden, voelde het alsof iemand haar tegenhield. Meteen besefte ze dat het was vanwege haar onreinheid. Met een gebroken hart sloeg ze haar ogen op en wenend riep ze de voorspraak van de heilige Maria aan en vroeg haar om namens haar te bemiddelen bij haar geliefde Zoon. Ze voelde zich aangemoedigd en wilde meegaan met diegenen die de kerk binnengingen. Nu belette niets haar meer om binnen te komen. Ze bad in de kerk tot God en vroeg hem haar te leiden tot wat Hem behaagt.

Ze stond voor de icoon van de heilige en zuivere Maagd en vroeg haar vurig om haar te leiden zodat ze haar ziel kon redden. Een stem kwam uit de icoon en zei: "Als je de rivier de Jordaan oversteekt, vind je rust en verlossing." Zij stond snel op en verliet de binnenplaats van de kerk. Onderweg ontmoette ze een man die haar drie kleine muntjes gaf, waarmee ze brood kocht. Toen stak ze de rivier de Jordaan over naar de woestijn waar ze 47 jaar woonde. Ze vocht zeventien jaar tegen de satan vanwege haar ontucht, waarvan zij berouw toonde. Ze overwon met de genade van God en at al die tijd kruiden uit de woestijn. In het 45e jaar van haar leven in de woestijn ging St. Zosiema naar de wildernis voor devotie en ascetisme, zoals het de gewoonte van de monniken was tijdens de heilige Veertig Dagen vasten.

Terwijl hij in de woestijn liep, zag hij deze heilige van ver en hij dacht dat ze een schaduw of een luchtspiegeling was. Hij bad tot God om hem de waarheid over deze luchtspiegeling te openbaren en werd geïnspireerd dat het een menselijk wezen was. Hij liep in de richting van de schaduw, maar deze vluchtte van hem weg. Toen ze zag dat hij achter haar aan bleef lopen, riep ze van achter een heuvel: "O Zosiema, als u met me wilt praten, gooi me een vod waarmee ik mij kan bedekken, want ik ben naakt." Hij was verwonderd omdat zij hem bij zijn naam noemde. Hij gooide een vod waarmee ze zichzelf bedekte en kwam bij hem. Na het groeten en de kniebuigingen, vroeg ze hem om voor haar te bidden, omdat hij een priester was.

Hij vroeg haar het verhaal van haar leven te vertellen, vanaf het begin tot dat moment. Nadat ze het hem had verteld, vroeg ze hem om het volgende jaar de Heilige Eucharistie met zich mee te brengen zodat ze eraan deel kon nemen. Het volgende jaar kwam hij naar haar toe en ze nam van de Heilige Mysteries. En hij gaf haar van de dadels en linzen die hij bij zich had. Ze nam slechts een handvol linzen en vroeg hem om het volgende jaar weer naar haar toe te komen. Toen hij het volgende jaar bij haar kwam, zag hij dat ze heen was gegaan. Er stond een leeuw naast haar en er stond naast haar hoofd geschreven: "Begraaf Maria, de arme vrouw, in het stof waarvan zij was gemaakt." Hij verwonderde zich over het schrijven en over de leeuw die haar lichaam beschermde en terwijl hij bedacht hoe hij zou gaan graven om haar te begraven, kwam de leeuw en groef een graf voor haar. Hij bad over haar en begroef haar. Toen hij terugkeerde naar zijn klooster, vertelde hij de monniken het verhaal van de strijd van deze heilige vrouw.  Zij allen verhoogden hun standvastigheid in de Goddelijke Barmhartigheid en vorderden in het geestelijk leven. Zij was 76 jaar geworden.

Moge haar gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer