Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

4 Baramoeda

15-05-2017 14:18

De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda.

Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini.

Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouwen, mannen en maagden, de marteldood. Deze heiligen leefden tijdens de regering van koning Constantijn de Grote en zijn zoon, die veel tempels en afgodenbeelden verwoest hebben en ombouwden tot kerken en kapellen in naam van de moeder Gods en in naam van de heiligen. Toen nu Constantius, de zoon van Constantijn stierf, en Julianus, de afvallige, aan de macht kwam, de afgodendienst weer invoerde, de tempels herstelde, hun priesters begunstigde, en veel christenen liet ombrengen, werd hem ook de geschiedenis van deze heiligen gemeld, en wat ze met de tempels en afgodenbeelden uitgevoerd hadden. Julianus liet hen toen arresteren en martelen met vele martelingen. Tot slot werden ze onthoofd en verwierven ze de kroon der martelaren.

Moge hun gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen!

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer