Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

3 Baramoeda

15-05-2017 14:19

De derde dag van de gezegende maand Baramoeda.

1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem.

2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus.

Op deze dag is St. Johannes, bisschop van Jeruzalem, heengegaan. Hij was geboren bij Joodse ouders, die zich aan de wet van de Thora hielden. Zijn ouders leerden hem veel goede dingen, waardoor hij excelleerde in de leer van de Thora. Hij betoogde en debatteerde met de christenen, totdat hij overtuigd was van de komst van de Heer Jezus Christus en dat Hij de ware God is. Hij geloofde door de begeleiding van St. Justus, bisschop van Jeruzalem, die hem heeft gedoopt en tot diaken gewijd. Door zijn grote kennis en deugd hebben ze hem gekozen als bisschop van Jeruzalem.

Toen Andrianus regeerde, gaf hij het bevel de verwoeste delen van de stad weer op te bouwen. Hij bouwde een toren bij de poort van de joodse tempel. Hij hing er een marmeren plaat op waarop zijn naam werd gegraveerd. Hij hield christenen tegen om bij Golgotha te bidden of zelfs erlangs te lopen.  Daardoor werden de joden en de heidenen versterkt en ze vielen de christenen vaak lastig. Vanwege de vele beproevingen en droefheid die St. Johannes meemaakte, vroeg hij God, of Hij hem zou kunnen ontvangen. Deze smeekbeden werden aanvaard en hij ging heen in vrede, nadat hij twee jaar op de bisschoppelijke zetel had gezeten. 

Moge zijn gebeden met ons zijn. Amen!

Ook op deze dag van het jaar 862 A.M. (29 maart 1146 A.D.) ging de heilige vader paus Michael, 71e patriarch op de zetel van St. Marcus, heen. Hij verlangde sinds jonge leeftijd naar een reine leven, waardoor hij ervoor koos om monnik te worden in het klooster van St. Macarius. Hij woonde in de woestijn, totdat hij een oude man werd die God tevreden maakte met zijn deugdzaamheid.

Toen de 70e paus Gabriel heenging, zochten de bisschoppen, priesters en lekenleiders gedurende drie maanden naar iemand die geschikt was om de nieuwe paus te worden. Een monnik uit het klooster van St. Macarius, Youannis ibn Kedran genoemd, stapte naar voren en nomineerde zichzelf om de nieuwe paus te worden. Dit gebeurde met de steun van anba Yacoub, bisschop van Lekanah, anba Christodulus, bisschop van Fowa en anba Michael, bisschop van Tanta. Toch hebben de bisschoppen van Opper-Egypte, de priesters van Alexandrië en de lekenleiders van Cairo deze keuze niet aanvaard. Uiteindelijk waren ze het er allemaal mee eens om drie monniken te kiezen. Deze waren: Yoannis Abu El-Fatah, Michael van het St. Macarius klooster en Soliman El-Dekhiary van het El-Baramous klooster. Ze trokken een lot en het werd de monnik Michael. Hij werd ingewijd tot patriarch op de 5e dag van de maand Misra 861 A.M. (29 juli 1145 A.D.). Hij was een eervolle oude man die liefde had voor de armen en de behoeftigen. Hij nam voor zichzelf een schrijver aan om zijn preken en lessen te schrijven, die hij naar de bisschoppen en priesters stuurde. Toen hij ziek werd, ging hij naar het klooster van St. Macarius, waar hij in vrede heenging, nadat hij acht maanden op de zetel was geweest.

Moge zijn gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen!

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer