Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

2 Baramoeda

15-05-2017 14:20

De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda

1. Het martelaarschap van St. Christoforos

2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch

Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze heilige was afkomstig uit landen waar kannibalisme voorkwam en die het geloof hadden leren kennen via St. Matthias, de apostel, (dit staat geschreven in de lezingen van 8 Baramhaat). De heilige was groot en angstaanjagend en leek op een reus, maar zijn ziel was zachtaardig en goed. Toen hij krijgsgevangen was genomen door het leger van Decius, de heidense koning, verweet hij de soldaten dat zij de christenen folterden. De leider van de soldaten sloeg hem, maar de heilige antwoordde: “Zonder het gebod van Christus dat mij leert om het kwade niet met kwaad te vergelden, waren jij en jouw soldaten niets waard in mijn ogen.”

De leider stuurde een bericht naar Decius waarin hij de situatie schetste. Deze stuurde vervolgens 200 soldaten om de heilige gevangen te nemen en mee te brengen. Hij kwam met hen mee. Terwijl zij onderweg waren, raakte het brood bijna op. St. Christoforos bad dus tot God en zegende het weinige brood dat ze nog hadden waardoor het vermeerderde. Zij aten in verwondering en geloofden zo in de Heer Christus, de God van Christoforos. Toen zij in Antiochië aankwamen, lieten zij zich dopen door anba Paula, de patriarch.

Toen Christoforos daarna verscheen voor Decius, werd deze bang door zijn uiterlijk. Decius behandelde hem op een vriendelijke manier, wat hij niet meende, en liet hem vervolgens gaan. Daarna stuurde Decius twee mooie vrouwen naar hem toe om hem te verleiden tot zondigen. De heilige vertelde hen over Jezus en zo raakten zij overtuigd van het geloof in de Heer Christus. Zij getuigden voor de koning hun geloof in de Heer Christus en deze beval hun onthoofding waardoor zij de kroon van het martelaarschap ontvingen. St. Christoforos werd in een grote bak gegooid waaronder een vuur brandde. Maar het vuur raakte hem niet. Dit riep verwondering op bij de aanwezigen en ook zij geloofden in de Heer Christus. Zij probeerden vervolgens de heilige uit de bak te halen, maar de koning beval ook hun terechtstelling. Uiteindelijk beval hij ook de onthoofding van de heilige zelf waardoor ook hij de kroon van het martelaarschap in ontvangst nam.

Moge zijn voorbeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Vandaag herdenken wij ook het heengaan van de heilige paus Joannes IX, 81ste patriarch van Alexandrië, in 1043 A.M. (29 maart 1327 A.D.). Hij was afkomstig uit Nafia (Monofiya), had een broer en werd Joannes El-Neqadi genoemd. In zijn tijd hadden de christenen veel te verduren. Zo werd een deel van hen vermoord, een deel verbrand, een deel gekruisigd en een deel werd door de menigte gekleed in hoeden en blauwe kleren en op kamelen gezet.  De Heer had echter compassie met Zijn volk en Hij ontfermde zich over hen. Paus Joannes overleed in Harat Zuweila en werd begraven in het El-Nastour klooster nadat hij zes jaar, zes maanden en één dag op de pauselijke stoel had doorgebracht. Hij werd namelijk als paus benoemd op de eerste dag van de maand Babah in het jaar 1037 A.M. (28 september 1321 A.D.).

Moge zijn gebeden met ons zijn en alle eer voor altijd aan onze Heer. Amen.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer