Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Babah

2013-12-02 09:16:42

De eerste dag van de gezegende maand Babah Het martelaarschap van de heilige Anastasia Op deze dag van het jaar 250 A.D. stierf de heilige Anastasia de marteldood. Deze strijdster kwam uit de stad Rome. Geboren uit christelijke ouders die haar de beste opvoeding gaven en haar goede christelijke manieren meegaven. Toen zij een jongedame werd, wilden haar ouders haar uithuwelijken maar ze was het er niet mee eens omdat zij zich had afgekeerd van de wereldlijke lusten. Zij wilde al van kinds af aan een spiritueel leven en wenste de hemelse glorie.  Anastasia ..Meer

2 Babah

2013-12-02 09:16:10

De tweede dag van de gezegende maand Babah. Bezoek van vader Severus, patriarch van Antiochië aan Egypte. Op deze dag van het jaar 234 A.M. (518 A.D.) kwam de grote heilige vader Severius, patriarch van Antiochië naar Egypte. Dit gebeurde ten tijde van koning Justinus. Deze koning was een tegenstander van het geloof zoals die door de kerk aanvaard was maar was een volger van het dogma van het concilie van Chalcedon (451), maar zijn vrouw daarentegen, de koningin Theodora, was streng orthodox in haar geloof en de heilige Severius erg genegen omdat zij g ..Meer

3 Babah

2013-12-02 09:15:33

De derde dag van de gezegende maand Babah 1. Het heengaan van St. Simon II, 51e paus van Alexandrië. 2. Het martelaarschap van St. Johannes de soldaat. Op deze dag van het jaar 830 A.D (547 A.M.) ging de reine vader anba Simon II, 51e paus van Alexandrië, heen. Deze heilige was de zoon van orthodoxchristelijke ouders van adellijke afkomst uit Alexandrië. Hij was vanaf zijn jeugd grootgebracht in het geloof en leerde de leerstellingen van de kerk. Hij koos voor zichzelf het monastieke leven en ging naar de woestijn van Scetis. Hij werd monnik bij ..Meer

4 Babah

2013-12-02 09:14:44

De vierde dag van de gezegende maand Babah De marteldood van St. Bacchus, metgezel van St. Sergius Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Bacchus, metgezel van St. Sergius. Toen keizer Maximianus deze twee heiligen greep, heeft hij hen streng gemarteld, nadat hij hen eerst ontdaan heeft van hun militaire rangen. Toen zond hij hen naar Antiochus, koning van Syrië, die St. Sergius in de gevangenis zette.  Hij gaf opdracht St. Bacchus af te slachten en zijn lichaam met stenen te verzwaren en hem daarna in de rivier de Eufraat te gooien. God besc ..Meer

5 Babah

2013-12-02 09:14:04

De vijfde dag van de gezegende maand Babah Het martelaarschap van St. Paulus, patriarch van Constantinopel Op deze dag van het jaar 68 A.M. (351 A.D) stierf St. Paulus, patriarch van Constantinopel, de marteldood. Hij was een leerling van anba Alexandros, patriarch van Constantinopel. Hij werd aangedragen voor het patriarchaat na het heengaan van anba Alexandros. Toen hij op de patriarchale troon zat, verdreef hij de aanhangers van Arius uit Constantinopel en omgeving. Toen keizer Constantijn de Grote was heengegaan, regeerden zijn drie zonen na hem. Constantius ..Meer

6 Babah

2013-12-02 09:13:19

De zesde dag van de gezegende maand Babah Het heengaan van de rechtvaardige Hanna, de profetes en moeder van Samuel de profeet. Op deze dag ging de rechtvaardige Hanna, de profetes en moeder van Samuel de profeet, heen. Deze rechtvaardige vrouw kwam uit de stam van Levi. Elkana, de zoon van Jerocham, trouwde met haar. Hij had nog een andere vrouw, die Peninna heette. Hanna had geen kinderen omdat ze onvruchtbaar was. Peninna beschimpte haar steeds omdat ze geen kinderen had. Hanna huilde en at niet. Elkana, haar echtgenoot, troostte haar zeggende: ”Hanna w ..Meer