Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Hatoer

2013-12-02 09:41:23

De eerste dag van de gezegende maand Hatoer 1. Het martelaarschap van de heiligen Maximus, Numitius, Victor (Boctor), en Philip (Philopus). 2. De herdenking van de heilige Kleopas de apostel en zijn metgezel. Op deze dag van het jaar 250 A.D. stierven de ijverige heiligen Maximus, Numitius, Victor(Boctor) en Philip (Philopus) de marteldood. Zij leefden tijdens de dagen van keizer Decius. Tijdens zijn regering verdwenen zeven jonge mannen in een grot in een berg in Efeze. Deze vier heiligen kwamen uit Afrika. Zij waren broeders in spirituele liefde. Het verlang ..Meer

2 Hatoer

2013-12-02 09:40:50

De tweede dag van de gezegende maand Hatoer Het heengaan van St. Petrus III, 27e paus van Alexandrië. Op deze dag in het jaar 204 A.M. (488 A.D.) ging de grote heilige anba Petrus III, 27e paus van Alexandrië, heen. Hij werd tot patriarch gekozen na het heengaan van St. Timotheüs II, 26e paus van Alexandrië. Kort na zijn troonsbestijging op de apostolische troon, kreeg hij een brief van St. Acacius, patriarch van Constantinopel, waarin hij de ene natuur van Christus belijdde, naar het geloof van St. Cyril en St. Dioscorus. Hij verklaarde ook ..Meer

3 Hatoer

2013-12-02 09:40:16

De derde dag van de gezegende maand Hatoer 1. Het heengaan van St. Cyriacus 2. Het heengaan van St. Athanasius en Irene, zijn zus Op deze dag ging de heilige vader, St. Cyriacus, heen. Deze voorvechter was in de stad Korinthe in Griekenland grootgebracht. Hij was de zoon van orthodoxchristelijke ouders, die hem leerden over de onderwerpen van de kerk. Ze brachten hem naar anba Petrus, bisschop van Korinthe, die zijn neef was. Die wijdde hem tot lezer. St. Cyriacus las voortdurend en zocht naar de interpretaties van het Heilige Schrift, totdat hij velen hierin h ..Meer

4 Hatoer

2013-12-02 09:39:40

De vierde dag van de gezegende maand Hatoer 1. De herdenking van het martelaarschap van de heiligen Johannes en Jacobus, bisschoppen van Perzië. 2. De herdenking van het martelaarschap van de heiligen Epimachus en Azarianus (Adrianus).  Op deze dag stierven de heiligen Johannes en Jacobus, bisschoppen van Perzië, de marteldood, door de handen van Shapur, de zoon van Hermez, de koning van Perzië. Toen de koning van hen eiste dat ze de zon en het vuur zouden aanbidden en offers aan hen zouden brengen, gehoorzaamden ze hem niet. Integendeel, z ..Meer

5 Hatoer

2013-12-02 09:39:06

De vijfde dag van de gezegende maand Hatoer 1. De verschijning van het hoofd van St. Longinus, de soldaat. 2. Het martelaarschap van St. Timotheüs en de overplaatsing van het lichaam van de heilige prins St. Tadros naar Shatb.   Vandaag herdenken wij de verschijning van het hoofd van de heilige soldaat St. Longinus die zijn speer in de zij van de Verlosser stak toen Hij aan het Kruis hing. Koning Tiberius had een soldaat naar Cappadocië gestuurd om deze heilige te onthoofden, zoals geschreven staat in de Senexarium van de 23ste dag van de maand ..Meer

6 Hatoer

2013-12-02 09:38:37

De zesde dag van de heilige maand Hatoer. 1. Het heengaan van de Heilige Felix, paus van Rome. 2. De herdenking van de inwijding van de kerk van de Heilige Maagd.   Op deze dag van het jaar 274 A.D. ging de heilige Felix I, paus van Rome, heen. Hij werd in Rome uit christelijke ouders geboren in het jaar 210 A.D. Hij werd opgevoed volgens hoge normen en waarden. Hij vorderde gestaag in de hiërarchie van het priesterschap totdat paus Astasius van Rome hem als diaken wijdde. Toen paus Justus van Rome de deugd en vroomheid van Felix zag, wijdde hij Feli ..Meer