Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Kiyahk

2013-12-09 22:53:55

De eerste dag van de gezegende maand Kiyahk 1. Het heengaan van St. Petrus El Rahawy, bisschop van Gaza 2. De wijding van de kerk van St. Shenouda Vandaag herdenken wij het heengaan van St. Petrus El Rahawy, bisschop van Gaza. Hij werd geboren in de stad Raha in het begin van de derde eeuw. Zijn ouders waren van voorname afkomst. Toen hij 20 jaar oud werd, presenteerde zijn vader hem aan koning Theodosius zodat hij aan diens hof zou dienen. De heilige was echter zeer ascetisch en gaf niet om de wereldlijke glorie. Hij bad daarom vol vroomheid tijdens zijn verbl ..Meer

2 Kiyahk

2013-12-09 22:53:10

De tweede dag van de gezegende maand Kiyahk Het heengaan van de heilige anba Hor, de monnik. Op deze dag herdenken wij het heengaan van de heilige anba Hor, de monnik. Deze vader was geboren in de stad Abraht, in het district Ashmonein. Hij was een bijzondere monnik die vele heiligen voorbijstreefde in aanbidding. Hij hield van het afgezonderde leven en leefde dus afgezonderd in de woestijn. Satan benijdde hem. Daarom verscheen hij aan anba Hor en zei tegen hem: “In de woestijn kun je me overwinnen omdat je daar alleen bent. Maar als je moedig bent, ga dan ..Meer

3 Kiyahk

2013-12-09 22:52:03

De derde dag van de heilige maand Kiyahk De intrede van de heilige Maagd in de Tempel in Jeruzalem Op deze dag herdenken wij de intrede van de Maagd, de Moeder Gods, de heilige Maria in de Tempel, op drie jarige leeftijd, omdat ze aan God beloofd was. Dat gebeurde toen haar moeder Anna kinderloos was en door de vrouwen in de Tempel verstoten was. Zij en haar goede man Joachim waren zeer verdrietig. Daarom deed ze een belofte en bad diep uit haar hart, met nederigheid zeggend: "Als U mij een vrucht geeft, zal ik die aan de Tempel aanbieden." God verhoorde haar ge ..Meer

4 Kiyahk

2013-12-09 22:51:14

De vierde dag van de maand Kiyahk Het martelaarschap van St. Andreas, een van de twaalf apostelen Op deze dag stierf St. Andreas, de apostel (en broer van St. Petrus), de marteldood. Hij werd gekozen om naar de stad Ludd en naar het land van de Koerden te gaan om daar te evangeliseren. Toen hij, vergezeld door zijn leerling Filémon, in Ludd aangekomen was, waren de meesten daar al door St. Petrus bekeerd tot het ware geloof. Filémon had een mooie stem en kon goed lezen, daarom gebood St. Andreas hem voor te lezen vanuit de preekstoel. Toen de heide ..Meer

5 Kiyahk

2013-12-09 22:50:24

De vijfde dag van de heilige maand Kiyahk 1. Herdenking van de profeet Nahum. 2. De herdenking van het martelaarschap van de heilige Boktor (Victor) 3.Herdenking van het martelaarschap va de heilige Isodorus Op deze dag gedenken wij de rechtvaardige, vrome profeet Nahum, een van de twaalf kleine profeten. Hij werd geboren in het dorp Elkosh en was van de stam van Simeon.  Hij was de zestiende profeet na de profeet Mozes. Nahum voorspelde in de tijd van Amosia de zoon van Jonada', genaamd Ju’asch, en ten tijde van diens zoon Uzia. Nahum berispte de ..Meer

6 Kiyahk

2013-12-09 22:48:35

De zesde dag van de gezegende maand Kiyahk. 1. Herdenking van de marteldood van de heilige Batlos de priester. 2. Herdenking van het heengaan van de heilige anba Abraam 62e patriarch van Alexandrië.   Op deze dag vieren wij het feest ter nagedachtenis van de heilige martelaar Batlos de priester. Moge zijn gebeden met ons zijn. Amen. Ook op deze dag, in het jaar 978 (695 A.D.), ging de heilige anba Abraam, 62e patriarch van Alexandrië, heen. Deze vader was een christen uit het Oosten en een zeer rijke koopman van Syrische afkomst die herha ..Meer