Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Toebah

2014-01-16 08:53:25

De eerste dag van de gezegende maand Toebah 1. Het martelaarschap van St. Stefanus, de aartsdiaken. 2. Het martelaarschap van St. Laondianus. Vandaag vieren wij het martelaarschap van St. Stefanus, de aartsdiaken en eerste martelaar. Over hem sprak Lucas in de Handelingen van de Apostelen als volgt: “En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.” (Hand 6:8). De Joden, vervuld van afgunst, namen hem gevangen en brachten hem voor hun Raad en voerden valse getuigen aan, die zeiden: Deze mens spreekt onophoudelijk ..Meer

2 Toebah

2014-01-16 08:52:50

De tweede dag van de gezegende maand Toebah 1. Het heengaan van paus Theonas, 16de paus van Alexandrië. 2. Het martelaarschap van St. Galinicus, bisschop van Osiem. In het jaar 300 A.D. ging St. Theonas, 16de paus van Alexandrië, heen. Deze heilige was een geleerde, godsvruchtige man die bekend stond om zijn bescheidenheid en zachtaardigheid en zijn liefde voor iedereen. Met een liefdevol en zachtaardig hart slaagde hij erin om een kerk in Alexandrië te bouwen op naam van de Heilige Maagd, de Moeder Gods. Voordat hij deze kerk liet bouwen, moeste ..Meer

3 Toebah

2014-01-16 08:51:37

De derde dag van de gezegende maand Toebah Herdenking van het vermoorden van de kinderen van Bethlehem. Op deze dag van het tweede jaar na de geboorte van Jezus, werden de kinderen van Bethlehem vermoord. Zij stierven als martelaren. Toen namelijk de ketter Herodes de Magiërs in het geheim bij zich riep en van hen de exacte datum van de verschijning van de ster hoorde, stuurde hij hen op weg naar Bethlehem om naar de jongen te zoeken en vroeg hen: “Wanneer jullie hem vinden laat het mij ook weten, zodat ik er ook heen kan gaan om hem eer te bewijzen&r ..Meer

4 Toebah

2014-01-16 08:51:05

De vierde dag van de gezegende maand Toebah Het heengaan van St. Johannes de Evangelist.  Op deze dag van het jaar 100 A.D. ging de heilige Johannes de Evangelist heen. Hij was de zoon van Zebedeüs en broer van St. Jakob de Groot die door Herodes was onthoofd. Hij was samen met zijn broer door Jezus geroepen om hun sterke geloof. Johannes Chrysostomus schrift dat Johannes was eerst een discipel van Johannes de Doper. Toen hem het lot trof naar de landen van Azië te gaan, en omdat hij wist dat daar nare, ongezeglijke, halsstarrige mensen woonden, ..Meer

5 Toebah

2014-01-16 08:50:31

De vijfde dag van de gezegende maand Toebah Het martelaarschap van St. Eusegnius (Eugenius) de soldaat. Op deze dag stierf St. Eusegnius (Eugenius) de marteldood. Hij was een soldaat tijdens de regeerperiode van keizer Constantijn de Grote. Hij was barmhartig en liefdadig. Toen keizer Constantijn het teken van het kruis zag, kon hij niet begrijpen wat het betekende, want hij was nog geen gelovige. Hij vroeg het aan de soldaat Eugenius en die vertelde hem dat dit het teken van de Heer Christus was. De keizer begon er diep over na te denken en in het bijzonder ove ..Meer

6 Toebah

2014-01-16 08:50:00

De zesde dag van de gezegende maand Toebah 1. De herdenking van de besnijdenis van de Heer Christus. 2. De hemelvaart van de profeet Elia. 3. Het heengaan van St. Marcianus, 8e paus van Alexandrië. 4. Het heengaan van St. Basilius de Grote, bisschop van Caesarea. Op deze dag viert de kerk de herdenking van de besnijdenis van de Heer Christus, aan Wie is de glorie. God had de wet van de besnijdenis uitgeroepen als een teken dat Zijn volk een volk boven alle anderen zou worden. Dit betekende dat elk mannelijke nakomeling van het zaad van Abraham besneden w ..Meer