Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Amshier

2016-02-08 15:10:11

De eerste dag van de gezegende maand Amshier. 1. Herdenking van het concilie van Constantinopel. 2. Herdenking van de inwijding van de eerste kerk die voor de heilige Petrus, de 17e paus van Alexandrië, gebouwd werd. Op deze dag van het jaar 381 na christus herdenken wij de vergadering van de 150 vaders, die in opdracht van koning Theodosius de Grote, in Constantinopel bijeenkwamen. De aanleiding daartoe waren Macedonius, de toenmalige patriarch van Constantinopel, Spielius, en Apolinarius die over God, het Woord en de Heilige Geest een afwijkende mening h ..Meer

2 Amshier

2016-02-08 15:09:18

De tweede dag van de gezegende maand Amshier 1. Het heengaan van St. Paulus (anba Bola) 2. Het heen gaan van de heilige Longinus abt van deir Elzokaak. Op deze dag van het jaar 341 A.D. (57 A.M.) is de heilige Paulus (Anba Bola) de eerste kluizenaar van ons heengegaan. Deze heilige kwam uit de stad Alexandrië. Zijn broer heette Petrus. Toen hun vader stierf, kwamen ze bij elkaar om de erfenis te verdelen. Zijn broer Petrus nam het grootste deel en gaf Paulus het kleinste; dat deed Paulus verdriet en hij vroeg zijn broer: Waarom geef je mij niet mijn deel v ..Meer

3 Amshier

2016-02-08 15:08:20

De derde dag van de heilige maand Amshier  Het heengaan van St. Jakobus de monnik Op deze dag ging St. Jakobus, de ascetische monnik, heen. Deze vader leefde vanaf zijn jongensjaren een ascetisch leven. Hij verbleef 15 jaar in een grot, waar hij streed met lange perioden van vasten en tal van gebeden. Hij verliet zijn grot niet gedurende deze tijd. Enkele volgelingen van het kwaad zwoeren tegen hem samen en stuurden een hoer naar hem. Zij versierde zichzelf en ging zijn grot binnen. Ze probeerde dicht bij hem te komen en flirtte met hem om hem over te halen ..Meer

4 Amshier

2016-02-08 15:07:36

De vierde dag van de gezegende maand Amshier Het martelaarschap van St. Aghabus, één van de zeventig apostelen  Op deze dag ging de heilige St. Aghabus, één van de zeventig apostelen, heen. De zeventig apostelen werden door de Heer gekozen om hem voor te gaan, en het Heilige Evangelie te verkondigen. St. Aghabus was met de twaalf discipelen in de bovenste kamer op de dag van Pinksteren en hij was vol van de heilige Geest, de Trooster. Hij ontving de gave van het verkondigen (profetie), zoals in de Handelingen van de Apostelen s ..Meer

5 Amshier

2016-02-08 15:06:40

  De vijfde dag van de gezegende maand Amshier 1. Het heengaan van St. Agrippinus, 10e paus van Alexandrië 2. De herdenking van de heiligen anba Beshai en anba Abanoub 3. Het heengaan van St. Apollo, de metgezel van anba Abieb. 4. De herdenking van de overplaatsing van de relikwieën van de 49 oudsten van de woestijn van Shiehiet (Scetis). Op deze dag van het jaar 178 A.D. ging de heilige vader anba Agrippinus, 10de paus van Alexandrië, heen. Deze vader was heilig en rein en vreesde God. Hij werd tot priester gewijd in de kerk van Alexandr ..Meer

6 Amshier

2016-02-08 15:05:25

De zesde dag van de gezegende maand Amshier 1. De verschijning van het lichaam van St. Apolidus, (Hippolytus) paus van Rome 2. Het martelaarschap van de Heiligen Abakier, Johannes, de drie Maagden en hun moeder. Op deze dag viert de kerk de verschijning van het lichaam van St. Apolidus, de paus van Rome. Hij was, in zijn tijd, een deugdzame en goede man. Hij werd na paus Augius gekozen als paus van Rome. Dit was in het eerste jaar dat anba Celadion, de 9de paus van Alexandrië, de troon van St. Marcus besteeg. Paus Apolidus onderwees altijd zijn volk en b ..Meer