Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Baramhaat

2017-03-27 20:21:10

De eerste dag van de gezegende maand Baramhaat 1. Het heengaan van de heilige Narcissus 2. Het martelaarschap van de heilige Alexandros 3. De herdenking van anba Mercuro Op deze dag in het jaar 222 A.D. ging St. Narcissus, bisschop van Jeruzalem, heen. Deze heilige kwam naar Jeruzalem in het jaar 190 A.D. ten tijde van Caesar Alexandros die de Christenen goedgezind was. Deze vader was een perfecte heilige in al zijn gedragingen die zijn volk hoedde op een uitstekende manier. Kort nadat hij bisschop werd, overleed Caesar Alexandros. Na hem kwam Caesar Maximianu ..Meer

2 Baramhaat

2017-03-27 20:17:42

De tweede dag van de gezegende maand Baramhaat Het martelaarschap van St. Makrawy (Macrobius) de bisschop Op deze dag van het jaar 21 A.M. (305 A.D.) stierf de heilige anba Makrawy (Macrobius), de bisschop, de marteldood. Deze vader was een van de edelen van Ashmun Grais (Ashmun Kharirat) en hij was tot bisschop van Nikiu (Nakiyos) gewijd. Toen de vervolging van christenen begon, liet gouverneur Youfianus, (Lukianus genoemd in een ander document in Shebien Elkoom), bisschop Makrawy voor hem verschijnen. Voordat hij naar de gouverneur ging, ging hij naar het heil ..Meer

3 Baramhaat

2017-03-27 20:12:27

De derde dag van de gezegende maand Baramhaat 1. Het heengaan van St. Cosmas, 58e paus van Alexandrië. 2. Het martelaarschap van de heilige Prophorius. 3. Het heengaan van St. Hadid de priester. Op deze dag van het jaar 648 A.M. (27 februari 932 A.D.) ging de gezegende vader anba Cosmas, 58e paus van Alexandrië, heen. Deze vader was rechtvaardig, rein, deugdzaam, barmhartig en zeer kundig in de boeken van de kerk en de interpretaties daarvan. Toen hij tot patriarch gekozen werd, op de 4e Baramhaat 636 A.M (28 februari 920 A.D.), hoedde hij zijn kudd ..Meer

4 Baramhaat

2017-03-27 20:06:49

De vierde dag van de gezegende maand Baramhaat 1. De samenkomst van het Concilie op het eiland van Beni Amr 2. Het martelaarschap van de heilige prins Hanulius Vandaag herdenken wij de samenkomst van een Concilie op het eiland van Beni Amr over een groep genaamd De Veertieners. Deze mensen vierden het glorieuze feest van Pasen tezamen met het joodse Pesach, op de veertiende dag vanaf de kwartmaan van de maand Nissan, ongeacht op welke dag van de week deze dag viel. Daarom werden zij geëxcommuniceerd door de bisschop van het eiland. Deze stuurde een bericht ..Meer

5 Baramhaat

2017-03-27 20:05:43

De vijfde dag van de gezegende maand Baramhaat  1. Het heengaan van anba Sarabamon, hegumen van het klooster van anba Jehnes. 2. Het martelaarschap van de heilige St. Eudoxia. 3. Het heengaan van St. Petrus, de priester.  Vandaag herdenken wij het heengaan van de vrome en godsvruchtige heilige anba Sarabamon, hegumen van het klooster van anba Jehnes. Deze heilige trad tijdens zijn jonge jaren toe tot de monnikenorde in het klooster van anba Jehnes. Hij verbleef daar 32 jaar de Heer aanbiddend en de ouderen dienend en helpend. Daarna werd hij tot hegu ..Meer

6 Baramhaat

2017-03-27 20:00:28

De zesde dag van de gezegende maand Baramhaat. 1. Het martelaarschap van St. Dioscorus. 2. Het heengaan van de heilige Theodotus, de belijder. Op deze dag, ten tijde van de Arabieren, stierf de heilige Dioscorus de marteldood. Deze heilige stamde uit de stad Alexandrië, en had zich om bijzondere redenen genoodzaakt gezien, zijn religie, en die van zijn voorvaderen te verlaten en naar de religie van de Arabieren over te stappen. Dioscorus, die een tijdlang aanhanger was van deze godsdienst, had een zuster, die in de stad Faijoem met een christen getrouwd wa ..Meer