Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Halloween

2014-10-27 12:15:46

Over de viering van Halloween 30 Oktober 2013, 1.27 P.M   Op 31 Oktober vieren miljoenen Amerikanen Halloween, velen van hen zijn orthodoxe christenen, die zich niet bewust zijn  van het feit dat christendom en Halloween niet samengaan. Dit artikel tracht te onderzoeken hoe de viering van Halloween in tegenspraak is met de christelijke identiteit, zodat we voor Christus zullen kiezen, het Ware Licht, boven de duisternis van de wereld. Het is algemeen geaccepteerd dat de herkomst van Halloween een heidens feest is, het heette Samhain(uitgesproken als ..Meer

gebed voor een examen van papa Kyrillos VI

2014-05-27 08:58:17

“Gebed voor een examen”- van Z.H. paus Cyrillos VI Mijn Heer Jezus Christus, ik dank U dat U mij geleerd heeft mijn toevlucht in U te zoeken, in tijden van nood, toen U zei “roep Mij aan in dagen van benauwdheid; Ik zal je verlossen en jij zult Mij verheerlijken”. Nu, Heer, roep ik U aan om mij wijsheid te geven en inzicht in deze tijd van examens. Schenk me genade om voor deze test in vrede te slagen. Gun me Uw diepe vrede en zegeningen tijdens het schrijven van mijn toets. Here Jezus, ik vraag U om de leraren welwillend tegenover mij t ..Meer

Kerstgaven

2013-12-24 21:57:58

Kerstgaven (deel 1) Zonder twijfel is de geboorte van Christus de verjaardag der mensheid. Zonder de Vleeswording van de Here Jezus voor onze redding, zou de mensheid nog steeds vernederd zijn, overgeleverd aan de dood. Door Zijn glorieuze Vleeswording, opende Christus de enige weg naar zelfrealisatie, vreugde en glorie voor de mensheid. Hoe werd de geboorte van Christus de verjaardag van de mensheid? De schande der zonde De mensheid viel en liet zich verleiden door satan. Door zijn zelfgerichtheid, kende de mens de pijn van berouw en leefde hij onder de scha ..Meer

Waarom laat God verzoeking toe

2013-12-14 16:47:54

Waarom laat God verzoeking toe? Door: st. Johannes Chrisostomus Door de liefde die de heiligen aan God tonen en vanwege de dingen die ze geleden hebben omwille van Zijn naam (als ze onderdrukking ondergingen  en niet van de dingen afweken waar God van houdt), werden hun harten vrijmoedig om zich naar Hem op te heffen zonder een masker en om Hem met vertrouwen te benaderen. Groot is de kracht van vrijmoedig gebed. Om die reden staat God toe dat Zijn heiligen worden getest door verdriet, dan laat Hij het hen nog een keer ervaren en dan bewijst Hij Zijn hulp ..Meer

De Maagd is onze Moeder

2013-12-06 10:22:07

De maagd is onze moeder De maagd Maria is de moeder van alle mensen, de moeder van alles wat leeft, ze is de nieuwe Eva. De moeder, dit was een idee dat God vanaf het begin had. “en Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”( Gen. 3:15) God heeft haar opgemerkt en heeft haar gekozen na duizenden jaren van wachten, toen de tijd vol was heeft God gezien dat ze klaar was om het mysterie van de menswording te dragen. De engel zei;”want gij hebt g ..Meer

Toveren en doden raadplegen

2013-12-06 10:20:38

Toveren en doden raadplegen en een christelijke levenswijze   Veel mensen zijn er op dit moment druk mee bezig, hoe dit in de Bijbel staat. In Deuteronomium, een van de vijf Bijbelboeken die Mozes heeft geschreven staat dat God een gruwel vindt en dit absoluut niet accepteert. Deuteronomium 9:9-14 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God , u geven zal , dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wiche ..Meer