Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Ootmoedigheid

2013-12-06 10:19:37

Ootmoedigheid Ootmoedig; gevoel van onderworpenheid aan God     Onderworpenheid; ondergeschikt, minder dan… In het verhaal van David en Abigail zien we hoe goed het is om vriendelijk te zijn. David woonde naast de schapen van Nabal en nam nooit iets wat niet van hem was, ook de mensen die bij hem woonden niet. Op een dag gaf Nabal een groot feest en David stuurde iemand om te vragen of zij ook iets te eten konden krijgen maar Nabal vond dit onzin, snauwde tegen de knecht van David en stuurde hem weg. Toen David dit hoorde wilde hij N ..Meer

reinheid

2013-12-06 10:17:44

De reinheid Betekenis en belang: v  Reinheid betekent, je gedachten,  gevoelens en gedrag rein houden door niet te zondigen, niet te verlangen, je niet onzedelijk te gedragen. Zo leeft men rein en krijgt men geen onreine gedachten, de woorden die uit zijn mond komen zijn rein, dan kijkt men niet naar onreine dingen, zijn weg en leven van binnen en buiten zijn rein. Reinheid betekent niet dat men schoon is van handen, voeten en lichaam, dat noemen wij schoon en niet rein. Het tegenovergestelde van rein is onrein. Een onrein hart of onreine gedachten ver ..Meer

De opstanding van lichaam en geest

2013-09-07 17:38:25

De heilige papa Shenouda III over de opstanding van geest en lichaam Vandaag wil ik het met jullie hebben over opstanding, met opstanding bedoel ik de opstanding van het lichaam, omdat de geest niet sterft, deze hoeft dus niet op te staan. Dit lichaam gaat dood en word stof en tijdens de opstanding wordt het stof weer een lichaam, zoals God in het begin een lichaam van het stof maakte en het leven gaf. Bij de opstanding komt de geest weer in het lichaam en staan ze samen voor het aangezicht van God bij de wederopstanding. Om zichzelf te verantwoorden of ze goed o ..Meer

Onvervulde Hartstocht: door papa Shenouda III

2013-08-30 22:40:19

Vandaag wil ik met jullie praten over de onvervulde hartstocht, de verschillende soorten hartstocht, en wie last heeft van deze leegte? En waarom? En hoe komen zij er vanaf? Op een goede manier of op een slechte manier? Er zijn twee soorten: De eerste soort is; mensen die een te groot hart hebben, en er is niemand om hun hart te vullen, daarom ervaren zij leegte. Zij willen hun liefde uitdelen maar zij weten niet aan wie. Deze soort kan naar de verkeerde weg gaan. Als deze zich concentreert op een persoon en van deze persoon houdt op de verkeerde manier. Hij ric ..Meer