Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Seneksar Verhalen Preken Kerkinfo Bisdom
13 Baramoeda

2017-05-15 14:09:35

De dertiende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Jozua en St. Jozef. 2. De herdenking van Dionysia de diacones en Medius de martelaar. 3. Het vertrek van paus Yoannis XVII, 105e patriarch van Alexandrië. Op deze dag stierven de heilige monniken anba Jozua en anba Jozef de marteldood. Zij waren de discipelen van St. Milius op de berg van Khorasan.  Hun biografie is vermeld op de 28e dag van Baramoeda, de dag van het martelaarschap van hun spirituele leraar anba Milius. Moge hun gebeden met ons zijn. Amen. Deze dag mark ..Meer

14 Baramoeda

2017-05-15 14:08:46

De veertiende dag van de gezegende maand Baramoeda Het heengaan van de heilige vader anba Maximius, de 15de paus van de troon van St. Marcus Vandaag, 9 april van het jaar 282 A.D., herdenken wij het heengaan van de heilige vader anba Maximius, de 15de paus van de troon van St. Marcus. Deze heilige werd geboren in Alexandrië. Zijn ouders waren beiden christenen en zij zorgden ervoor dat hij onderwijs kreeg. Zo leerde hij de Griekse taal en verdiepte hij zich in theologie. Hij was een godvrezend man en daarom benoemde paus Heraclas, de 13de paus, hem als diak ..Meer

15 Baramoeda

2017-05-15 14:07:55

De vijftiende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. De herdenking van de inwijding van het eerste altaar dat vernoemd is naar St. Nicholaas, bisschop van Mora, door de Jacobite christenen. 2. De herdenking van de inwijding van de kerk van St. Agabius de apostel. 3. Het heengaan van St. Alexandra, de keizerin. 4. Het heengaan van paus Marcus VI, 11e patriarch van Alexandrië. Op deze dag herdenkt de kerk de inwijding van het eerste altaar dat door de Jacobite christenen, die in Egypte verbleven, is gebouwd voor St. Nicholaas, bisschop van Mora. St. Nic ..Meer

16 Baramoeda

2017-05-15 14:06:33

De zestiende dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de grote heilige Antipas, bisschop van de stad Pergamos Op deze dag stierf de grote heilige Antipas, bisschop van de stad Pergamos, de leerling van de heilige Johannes de evangelist[i], de marteldood. Nu hoorde Domitianus, dat de christenen beweerden, dat Christus hun koning was[ii]. Toen heeft Domitianus vele gelovigen gedood waaronder deze heilige. Antipas onderging een groot aantal zware straffen, waardoor hij in zijn geloof werd gesterkt. Terwijl Antipas nog in de gevangenis was, ha ..Meer

17 Baramoeda

2017-05-15 14:05:21

De zeventiende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Jakobus de apostel, broer van St. Johannes de apostel. Op deze dag van het jaar 44 A.D. stierf St. Jakobus de apostel, de zoon van Zebedeüs en de broer van St. Johannes de apostel, de marteldood. Nadat hij het Evangelie verkondigde in Judea en Samaria, ging hij naar Spanje. Hij verkondigde daar ook het Evangelie. De mensen daar begonnen te geloven in de Heer Jezus. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem en vervolgde daar zijn prediking.  Hij adviseerde zijn volgelinge ..Meer

18 Baramoeda

2017-05-15 14:04:24

De achttiende dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heilige Arsenius dienaar van de heilige Soesenius. Op deze dag stierf de grote heilige Arsenius, de dienaar van de heilige Soesenius, de marteldood. De vader van Soesenius klaagde Arsenius aan bij de keizer. Hij vertelde de keizer, dat Arsenius niet de afgoden, maar Christus vereerde. De keizer gaf bevel de dienaar, Arsenius, te laten komen. Toen Arsenius verscheen, vroeg de keizer hem over zijn geloof. Arsenius verklaarde een aanhanger te zijn van Christus en legde getuigenis af van z ..Meer