Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
7 Baramoeda

2017-05-15 14:15:33

De zevende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Joachim, grootvader van de Heer Christus. 2. Het heengaan van St. Mercurius. 3. Het heengaan van Agapius, Theodora en de heilige Abou Macrufa. Vandaag herdenken wij het heengaan van de heilige Joachim, vader van de Heilige Maagd, Moeder van de geïncarneerde God. Hij was een nakomeling van David, van de stam van Juda, zoon van Jotham, zoon van Lazarus, zoon van Aliud die verwant is met Salomon, zoon van David aan wie God beloofde dat zijn nakomelingen tot in de eeuwigheid zouden heerse ..Meer

8 Baramoeda

2017-05-15 14:14:24

De achtste dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het martelaarschap van de Heilige Maagden: Agape, Irene en Shionia. 2. Het martelaarschap van de honderdvijftig gelovigen, door de koning van Perzië. Op deze dag van het jaar 20 A.M. (304 A.D.) stierven de drie heilige maagden Agape, Irene en Shionia de marteldood. Ze kwamen uit Thessaloniki en aanbaden Christus net zoals hun ouders. Ze kozen voor het leven van kuisheid en besloten zich te wijden aan het ascetische leven. De heilige maagden waren onophoudelijk aan het bidden en het vasten. Ze bezochten de ..Meer

9 Baramoeda

2017-05-15 14:13:21

De negende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Zosima (Zosimus) 2. De herdenking van het wonder dat plaatsvond door paus Sinuthius (Shenouda I), 55e paus van Alexandrie. Op deze dag in het jaar 241 A.M. (525 A.D.) ging de ascetische vader en strijdende monnik anba Zosima heen. Deze heilige werd in 426 A.D. geboren uit christelijke en heilige ouders die afkomstig waren uit Palestina. Toen hij vijf jaar oud was, hebben ze hem overgedragen aan een rechtvaardige oude monnik die hem op een christelijke manier grootbracht. Hij leerde hem de l ..Meer

10 Baramoeda

2017-05-15 14:12:20

De tiende dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van anba Isaac, de discipel van anba Apollo. 2. Het heengaan van paus Gabriël II, 70e paus van Alexandrië, beter bekend als Ibn Tureek. Op deze dag ging de heilige vader anba Isaac, de discipel van de grote vader anba Apollo, heen. Deze heilige man nam al op jonge leeftijd afstand van de wereld. Hij werd een monnik in de wildernis van Shehiet (Scetis), en vijfentwintig jaar een discipel van anba Apollo. Hij vocht een zware strijd die zijn lichamelijke zwakte overwon en zijn wil disciplinee ..Meer

11 Baramoeda

2017-05-15 14:11:23

De elfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Theodora. 2. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Gaza. Op deze dag ging de heilige reine moeder Theodora heen. Deze heilige vrouw was de enige dochter van rijke christelijke ouders uit Alexandrië. Haar ouders zorgden voor dure kleding en vele gouden en zilveren accessoires, omdat ze haar ten huwelijk wilden geven. Deze heilige weigerde dat omdat ze er in haar hart naar verlangde om God te aanbidden en te strijden omwille van Zijn naam. Ze verkocht alles wat haar ouders voor haar ..Meer

12 Baramoeda

2017-05-15 14:10:29

De twaalfde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van de heilige vader Alexander, patriarch van Jeruzalem. 2. Herdenking van de heilige Antonius, bisschop van Temwah. Op deze dag van het jaar 250 A.D. ging de heilige vader Alexander, patriarch van Jeruzalem, heen. Deze heilige was bisschop van Cappadocië geweest. Alexander kwam naar Jeruzalem, om er te bidden, en de zegen te ontvangen door het bezoeken van de heilige monumenten, en daarna weer naar zijn zetel terug te keren. In Jeruzalem leefde een heilige bisschop, genaamd Narcissus. Narc ..Meer